Переход К 108х 6- 89х 6 ст.12Х18Н10Т

УТ000008845
2181,60
р.
Переход К 108х 6- 89х 6 ст.12Х18Н10Т