Переход К 76х 3,5- 57х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008831
856,80
р.
Переход К 76х 3,5- 57х 3 ст.12Х18Н10Т