Переход К 57х 3,5- 45х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008826
721,20
р.
Переход К 57х 3,5- 45х 3 ст.12Х18Н10Т