Переход К 89х 3,5- 57х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008833
1083,60
р.
Переход К 89х 3,5- 57х 3 ст.12Х18Н10Т