Переход К 89х 4- 76х 3,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008836
1224,00
р.
Переход К 89х 4- 76х 3,5 ст.12Х18Н10Т