Переход К 219х10-108х 6 ст.12Х18Н10Т

УТ000008857
11571,60
р.
Переход К 219х10-108х 6 ст.12Х18Н10Т