Переход К 89х 6- 57х 5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008837
1563,60
р.
Переход К 89х 6- 57х 5 ст.12Х18Н10Т