Переход К 76х 4- 57х 3,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000010124
856,80
р.
Переход К 76х 4- 57х 3,5 ст.12Х18Н10Т