Переход К 57х 4- 45х 2,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008829
578,40
р.
Переход К 57х 4- 45х 2,5 ст.12Х18Н10Т