Переход К 159х 8- 89х 6 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011846
9738,00
р.
Переход К 159х 8- 89х 6 ст.12Х18Н10Т(Р)