Переход К 76х 4- 38х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000011847
1292,40
р.
Переход К 76х 4- 38х 3 ст.12Х18Н10Т