Переход К 57х 3- 38х 2 ст.12Х18Н10Т

УТ000008828
578,40
р.
Переход К 57х 3- 38х 2 ст.12Х18Н10Т