Переход К 219х 6-159х 4,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008856
7714,80
р.
Переход К 219х 6-159х 4,5 ст.12Х18Н10Т