Переход К 108х 4- 57х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008839
1500,00
р.
Переход К 108х 4- 57х 3 ст.12Х18Н10Т