Переход К 45х 3- 32х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000010080
553,20
р.
Переход К 45х 3- 32х 3 ст.12Х18Н10Т