Переход К 273х7-219х 6 ст.12Х18Н10Т

УТ000008860
14572,80
р.
Переход К 273х7-219х 6 ст.12Х18Н10Т