Переход К 76х 4- 45х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000011836
1250,40
р.
Переход К 76х 4- 45х 3 ст.12Х18Н10Т