Переход К 89х 3,5- 45х 2,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008832
1083,60
р.
Переход К 89х 3,5- 45х 2,5 ст.12Х18Н10Т