Переход К 45х 3- 38х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000010382
550,80
р.
Переход К 45х 3- 38х 3 ст.12Х18Н10Т