Переход К 57х 5- 38х 4 ст.12Х18Н10Т

УТ000010122
895,20
р.
Переход К 57х 5- 38х 4 ст.12Х18Н10Т