Переход К 159х 4,5- 76х 3,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008849
4170,00
р.
Переход К 159х 4,5- 76х 3,5 ст.12Х18Н10Т