Переход К 32х 3- 25х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000010079
536,40
р.
Переход К 32х 3- 25х 3 ст.12Х18Н10Т