Переход К 89х 6- 45х 5 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011839
1795,20
р.
Переход К 89х 6- 45х 5 ст.12Х18Н10Т(Р)