Переход К 89х 4- 76х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011840
1561,20
р.
Переход К 89х 4- 76х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)