Переход К 108х 4- 89х 3,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008842
1500,00
р.
Переход К 108х 4- 89х 3,5 ст.12Х18Н10Т