Переход К 57х 3,5- 32х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008825
624,00
р.
Переход К 57х 3,5- 32х 3 ст.12Х18Н10Т