Переход К 89х 6- 76х 5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008838
1477,20
р.
Переход К 89х 6- 76х 5 ст.12Х18Н10Т