Переход К 57х 3,5- 25х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008824
674,40
р.
Переход К 57х 3,5- 25х 3 ст.12Х18Н10Т