Переход К 45х 4- 38х 3 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011833
550,80
р.
Переход К 45х 4- 38х 3 ст.12Х18Н10Т(Р)