Переход К 57х 3,5- 38х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000010123
769,20
р.
Переход К 57х 3,5- 38х 3 ст.12Х18Н10Т