Переход К 38х 3- 25х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008818
433,20
р.
Переход К 38х 3- 25х 3 ст.12Х18Н10Т