Переход К 108х 4- 89х 4 ст.12Х18Н10Т

УТ000008843
1598,40
р.
Переход К 108х 4- 89х 4 ст.12Х18Н10Т