Переход К 45х 2,5- 25х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008821
480,00
р.
Переход К 45х 2,5- 25х 3 ст.12Х18Н10Т