Переход К 159х 4,5- 89х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011845
3972,00
р.
Переход К 159х 4,5- 89х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)