Переход К 133х 5-108х 4 ст.12Х18Н10Т

УТ000008846
3392,40
р.
Переход К 133х 5-108х 4 ст.12Х18Н10Т