Переход К 45х 4- 38х 3,5 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011834
550,80
р.
Переход К 45х 4- 38х 3,5 ст.12Х18Н10Т(Р)