Переход К 133х 4- 89х 3,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008848
2780,40
р.
Переход К 133х 4- 89х 3,5 ст.12Х18Н10Т