Переход К 133х 4- 57х 3 ст.12Х18Н10Т

УТ000008847
2780,40
р.
Переход К 133х 4- 57х 3 ст.12Х18Н10Т