Переход К 108х 6- 76х 5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008844
2181,60
р.
Переход К 108х 6- 76х 5 ст.12Х18Н10Т