Переход К 273х8-159х 6 ст.12Х18Н10Т

УТ000008861
17228,40
р.
Переход К 273х8-159х 6 ст.12Х18Н10Т