Переход К 159х 4,5- 89х 3,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008850
3972,00
р.
Переход К 159х 4,5- 89х 3,5 ст.12Х18Н10Т