Переход К 57х 4- 45х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011835
854,40
р.
Переход К 57х 4- 45х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)