Переход К 108х 4- 76х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)

УТ000011843
1914,00
р.
Переход К 108х 4- 76х 4 ст.12Х18Н10Т(Р)