Переход К 89х 4- 57х 3,5 ст.12Х18Н10Т

УТ000008835
1083,60
р.
Переход К 89х 4- 57х 3,5 ст.12Х18Н10Т