Переход К 108х 6- 57х 5 ст.12Х18Н10Т

УТ000010121
3204,00
р.
Переход К 108х 6- 57х 5 ст.12Х18Н10Т