Переход К 45х 2,5- 38х 2 ст.12Х18Н10Т

УТ000008823
433,20
р.
Переход К 45х 2,5- 38х 2 ст.12Х18Н10Т