Переход К 159х 4,5-133х 4 ст.12Х18Н10Т

УТ000008853
3774,00
р.
Переход К 159х 4,5-133х 4 ст.12Х18Н10Т